มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์     มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

ขอเชิญร่วมเสวนา

เขมร – มอญศึกษา

ศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2550

ณ ห้อง 201  คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

และลงพื้นที่ภาคสนาม

“เยือนถิ่นมอญ”ศึกษาความหลากหลายทางชาติพันธ์ วัฒนธรรม  ย่ำถิ่นประวัติศาสตร์  สัมผัสธรรมชาติกาญจนบุรี

เสาร์ที่ 9 – อาทิตย์ที่ 10  มิถุนายน 2550

 

****************

วันศุกร์ที่ 8  มิถุนายน  2550

09.00      ลงทะเบียน 

09.30      แนะนำหนังสือรางวัลสารคดีพิเศษ ‘นายอินทร์อะวอร์ด’ 2549 “ต้นทางจากมะละแหม่ง”

โดย ผศ. ธำรงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต์ และคุณนิพัทธ์พร เพ็งแก้ว

10.00      “มอญ : อารยธรรมเริ่มแรกของอุษาคเนย์  อัตลักษณ์ และชนชาติ

                              อ.ภูธร ภูมะธน    

                              องค์   บรรจุน (ผู้เขียน “ต้นทางจากมะละแหม่ง”)  

                              อ.สุภรณ์   โอเจริญ (ผู้เขียน “มอญในเมืองไทย”)

                              ผศ.กาญจนี  ละอองศรี   ดำเนินรายการ 

12.00      พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30      ปาฐกถาพิเศษ

“ความสัมพันธ์ไทย-เขมร: ทั้งรักทั้งชังและประวัติศาสตร์บาดแผล” โดย ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

14.15      “ภาษาเขมร ภาษาไทย”

-  “ภาษาเขมรในสมัยอยุธยาตอนต้น”  โดย ศ.ดร.วิไลวรรณ   ขนิษฐานันท์  

-  “จารึกเขมรในสยามประเทศ” โดย  อ.ศานติ   ภักดีคำ  

-  “ภาษาเขมรในกัมพูชาและสยาม”   โดย  อ.พจนีย์   เพ็งเปลี่ยน 

                    อ.พิเชษฐ์ สายพันธ์   ดำเนินรายการ

16.30      อภิปราย ซักถาม  

17.00      ปิดงาน

 

พิธีกรประจำวัน   อ.อัครพงษ์   ค่ำคูณ 

 

หมายเหตุ                                           

จัดโดย     มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์(โครงการตลาดวิชาอาณาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยชาวบ้าน) โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

               เข้าฟังเสวนา ฟรี

 

กำหนดการภาคสนาม

“เยือนถิ่นมอญ”  ศึกษาความหลากหลายทางชาติพันธ์ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม

ย่ำถิ่นประวัติศาสตร์ สัมผัสธรรมชาติ กาญจนบุรี

วันเสาร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 10  มิถุนายน  25550

 

วิทยากรเชลยศักดิ์:              ชาญวิทย์ เกษตรศิร             

ผศ.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ

องค์ บรรจุน         

                

เสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2550     ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ- กาญจนบุรี-พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด Hellfire Pass-

                                           วัดวังก์วิเวการาม-สะพานไม้มอญ-พรไพลิน ริเวอร์ไซด์

 

05.00      คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ บริเวณสนามหลวงด้านหน้าของหอประชุมใหญ่ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผู้ร่วมโครงการลงทะเบียน ณ โต๊ะลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อเช็คชื่อ

06.00      ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.00      ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด( Hellfire Pass ) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจำ ช่องเขาขาดเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายมรณะ ที่เชลยศึกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ตัดเจาะภูเขาหินให้เป็นช่องทางรถไฟผ่านได้ และยังเป็นสถานที่จัดแสดงมินิเธียเตอร์ รวบรวมข้อมูลภาพถ่าย ข้าวของเครื่องใช้ระหว่างทางรถไฟในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  ดำเนินการและดูแลโดยองค์การทหารผ่านศึกออสเตรเลีย “นับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมสุดแห่งหนึ่งในอุษาคเนย์”

12.00      รับประทานอาหารกลางวัน 

13.30      เดินทางสู่ อำเภอสังขละบุรี สุดตะวันตกแดนสยาม

15.30      นำคณะเดินทางสู่วัดวังก์วิเวการาม (ใหม่) นมัสการศพหลวงพ่ออุตตมะ ชมสถาปัตย์และศิลปะแบบมอญ วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน และเป็นที่จำพรรษาของ “หลวงพ่ออุตตมะ” พระเกจิอาจารย์ชื่อดังซึ่งชนชาวไทย มอญ กะเหรี่ยง รวมทั้งชาวพม่าที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น เคารพนับถือ  จากบริเวณวัดวังก์ไปอีก 1 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของเจดีย์แบบพุทธคยา บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

16.00      เดินเท้าข้ามสะพานไม้มอญ  “สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศสยาม” สร้างจากแรงศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่ออุตตมะ ทอดผ่านแม่น้ำซองกาเรีย

17.00      นำคณะกลับเข้าสู่ที่พัก พรไพลินริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ใหม่หรูสุดในบริเวณนี้

รับประทานอาหารเย็น และเสวนา “ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ภาษาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์” ดำเนินรายการโดย อ. สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ และ องค์ บรรจุน

 

 

 

 

อาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน  2550   กาญจนบุรี สังขละบุรี-เมืองบาดาล-ด่านเจดีย์สามองค์-วัดเสาร้อยต้น-เจดีย์มอญเก่า-

                                                ตลาดพญาตองซู-กรุงเทพฯ

 

07.00      รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก

08.00      นำท่านลงเรือหางยาวเพื่อเดินทางสู่ “เมืองบาดาล” หนึ่งใน Unseen Siam ชมอุโบสถของวัดวังก์วิเวการาม (เดิม) ซึ่งจมอยู่ใต้น้ำหลังจากการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์ (เขาแหลม) นานกว่าสิบปี ในช่วงน้ำลดจะสามารถ

เห็นตัวโบสถ์ของวัด แต่ในช่วงน้ำขึ้นจะท่วมสูงเกือบทั้งหมด เหลือเพียงยอดของโบสถให้เห็นเท่านั้น

10.30        หลังจากนั้นนำคณะเดินทางสู่สุดขอบแผ่นดินตะวันตก ที่ด่านเจดีย์สามองค์  แหล่งประวัติศาสตร์สำคัญ 

ทั้งยังเป็นประตูสู่ดินแดนมอญ/พม่า เดิมเรียกว่า “หินสามกอง” เป็นที่สักการะของผู้คนโดยทั่วไป ในปี พ.ศ.2472 เจ้าเมืองสังขละบุรีได้เป็นผู้นำชาวบ้านก่อสร้างเจดีย์ขนาดเล็กสามองค์  ดังที่เห็นปัจจุบัน

ด่านเจดีย์สามองค์ยังเคยเป็นช่องทางเดินทัพที่สำคัญของอยุธยาและธนบุรี/รัตนโกสินทร์กับหงสาวดี/อังวะ

ในอดีต รวมถึงในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2    ก่อนเดินทางออกจากเขตแดนสยาม เข้าสู่เขตแดนมอญ/พม่า

               บริเวณด่านเจดีย์สามองค์ มีร้านขายสินค้าจากพม่า ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถข้ามชายแดนเข้าชม

ตลาดตองซู ซึ่งเป็นตลาดชายแดนที่มีการจำหน่ายสินค้าหลากหลาย เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก

                              จากนั้นนำคณะเดินทาง ผ่านด่านชายแดนไทย-พม่า ชม “วัดเสาร้อยต้น” ซึ่งเป็นวัดขนาด

มโหฬารที่สร้างโดยหลวงพ่ออุตตมะและชนชาวมอญ   วัดแห่งนี้มีศาลาการเปรียญขนาดใหญ่ ที่ใช้เสาไม้สัก

ใหญ่นับ 100 ต้น   อันกลายเป็นที่มาของชื่อวัด

แถมด้วยรายการขึ้นไปบนเจดีย์มอญบนเนินเขาเตี้ยๆ  เพื่อชมทัศนียภาพของบริเวณชายแดนที่

หลากหลายทางชาติพันธ์ อัตลักษณ์ ภาษาและวัฒนธรรม

12.30      รับประทานอาหารกลางวัน

15.30      เดินทางสู่สะพานข้ามแม่น้ำแคว The Bridge on the River Kwai สถานที่ทางประวัติศาสตร์

ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง   สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย ฮอลันดา และนิวซีแลนด์ประมาณ 61,700 คน และกรรมกรชาวจีน เวียด ชวา มลายู ไทย พม่า อินเดียอีกจำนวนมากมา ก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นเส้นทางผ่าน

ไปสู่ประเทศพม่า ซึ่งเส้นทางช่วงหนึ่งจะต้องข้ามแม่น้ำแควใหญ่จึงต้องมีการสร้างสะพานขึ้น

การสร้างสะพานและทางรถไฟสายนี้เต็มไปด้วยความยากลำบาก  ความทารุณของสงครามและ

โรคภัยตลอดจนความขาดแคลนอาหาร  ทำให้เชลยศึกจำนวนหลายหมื่นคนต้องเสียชีวิตลง  

ปัจจุบัน ชาว ลัทธิการท่องเที่ียวพยายามสถาปนาให้สะพานนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ

 17.00     แวะซื้อของฝาก แล้วเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 20.00     เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ รถจอด ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

รับจำนวนจำกัด     80 ท่าน

 

ค่าลงทะเบียนภาคสนาม    ท่านละ  3,900  บาท

 

การชำระเงิน         นำเงินฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์  ในนาม สัมมนาประจำปี  ธนาคารกรุงไทย จำกัด

สาขาย่อยพรานนก   เลขที่ 196-0-03953-9   หลังการโอนเงินกรุณาส่งสำเนามาที่

โทรสาร 02-433-8713


เอกสารการผ่านแดน
  :        (ส่งพร้อมใบสมัคร)

               1. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  2  ฉบับ

               2. ในวันเดินทางให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดมาด้วย

 

อัตราค่าบริการรวม :

-        ค่าดำเนินการผ่านแดน

-        ค่าอาหารตามรายการ

-        ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

-        ค่ามัคคุเทศน์ผู้ชำนาญงาน

 

ติดต่อสอบถาม  และส่งเอกสารที่

คุณกิตสุนี  รุจิชานันทกุล

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาตร์และมนุษย์ศาสตร์

413/38  ถนนอรุณอมรินทร์  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ  10700

โทร. 02-424-5768  , 02-433-8713 (โทรสาร)

E-mail : kitsunee_tai@yahoo.com

 

การเปลี่ยนแปลงรายการ

               การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าเกิดขึ้น ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

 

จัดโดย     บริษัท    R    B R O T H E R S    T R A V E L    A N D    E V E N T    L T D., P A R T.

                    ใบอนุญาตเลขที่   11/4264

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร