มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์     มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เรียนเชิญ / Invitation

งานเปิดตัวหนังสือ / Booklaunch

อยุธยา Discovering Ayutthaya

ฉบับ 3 ภาษา: ไทย – อังกฤษ – ญี่ปุ่น

 In 3 Languages: Thai-English-Japanese

พุธ 25 เมษายน 2550 / Wed 25 April 2007

14.30 – 17.00 สยามสมาคม สุขุมวิท 21 (ซอยอโศก)

The Siam Society, Soi Asoke, Sukhumvit 21, Bangkok

 

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

14.30               ลงทะเบียน / Registration

15.00               Opening   เปิดโดย พล...เภา สารสิน / Police General Pao Sarasin (Chairman)

15.15               Remarks: The Toyota and Its Social Responsibilities

Mr.Mitsuhiro  Sonoda (President)

15.30               Why Ayutthaya ? / ทำไมถึงต้อง “อยุธยา” ?

                                    Prof.Toshiharu Yoshikawa

                                    Mr.Michael Wright

                                    ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ / Charnvit Kasetsiri

                                    คุณนิรมล เมธีสุวกุล / Niramol Methisuwakul  ดำเนินรายการ / Moderator

17.00               รับประทานอาหารว่าง Tea and Coffee

 

พิธีกร / Announcer อ.สมฤทธิ์    ลือชัย / Mr. Somrit Luechai

 

หมายเหตุ    

1. จัดโดย: Hosts -- มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย / The Toyota Foundation, Thailand; บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

จำกัด The Toyota Motor Co.; มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ The Social Sciences and Humanities Textbook Foundation

2. Working languages are Thai/Japanese/English with interpreters.

3. ในวันงานเปิดตัวหนังสือจำหน่ายหนังสือ ราคาพิเศษ สนใจติดต่อสอบถามที่   

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

โทร. 02-433-8713 , 02-424-5768 www. textbooksproject.com, 

e-mail: kitsunee_tai@yahoo.com