ท่านสามารถฟังคลิปเสียงการอภิปรายได้โดยคลิกที่ลิงค์หลังชื่อผู้อภิปรายเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เสียง (.wma)

อ่านรายงานการสัมมนาในประชาไทย http://www.prachatai.com/05web/th/home/12629

  

(ซ้าย) ปราสาทเขาพระวิหาร – (ขวา) ปราสาทเขาพนมรุ้ง

 “ไสยศาสตร์/มนตร์ดำ การเมือง และชาตินิยม

กรณีศึกษา 2 ปราสาท – เขาพนมรุ้ง และ เขาพระวิหาร”

Animism, Politics, and Nationalism:

Case Studies on Prasats Phnom Rung and Preah Vihear

13:00-17:00 ศุกร์ 20 มิถุนา 51/Fri. 20 June

Room 214 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี /Accountancy Bldg.

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์/Thammasat, Tha Phrachan

วิทยากร/Speakers

พิษณุ สุวรรณชฏ/Phitsanu S. (รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กต.)

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ/Charnvit K.

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ/Thanet A.

พิเชษฐ์ สายพันธ์/Phichet S. (มธ.)

สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี/Supalak G. (เนชั่น)

สมฤทธิ์ ลือชัย/Somrit L. ดำเนินการอภิปราย

13:00     ลงทะเบียน และวีซีดี-สยาม-เขาพระวิหาร

13:45     กล่าวต้อนรับและเปิดงานโดย รศ. เกศินี วิฑูรย์ชาติ

14:00     อภิปราย

17:00     สังสรรค์และอาหารว่าง/เครื่องดื่ม

หมายเหตุ

ไม่มีค่าลงทะเบียน และร่วมจัดโดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, กองทุนจิตร ภูมิศักดิ์, สถาบันไทยคดีศึกษา, คณะศิลปศาสตร์, และคณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ.