มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

 

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

120th Anniversary: Thai-Japanese Diplomatic Relations (1887-2007)

Friday 23 November 2007

Hotel Pullman Bangkok King Power

 

08:00-09:00            Registration

 

09:00-09:15            Opening: Police General Pao Sarasin (Chairman-Toyota Foundation, Thailand)

 

09:15-09:45            Keynote-Small dragon among big dragons: Dr. Pasuk Phongphaichit (Japanese/English interpretation)

 

09:45-10:15            Tea/coffee Break

 

10:15-10:45            Modern East Asia: Books Review (Vorasak M. & Thamrongsak P. (Japanese/English interpretation))

 

10:45-12:30            Panel: "The Dragon, the Eagle, the Chrysantemum, and Southeast Asia"

Chulacheep Chinvanno,

Kitti Prasertsuk,

Pipop Udorn (Japanese/English interpretation)

 

12:30-13:30            Lunch (vcd: From Siam to Thailand)

 

13:30-15:15            Seminars

 

Room 1            "Image of Japan in Siam /Thailand EThanet Aphornsuwan, Chalong Suntharavanich, Witthaya Sucharitthanarak (Japanese/English interpretation)

 

Room        “Japanese Village in Ayutthaya” Phlapplung Kongchana, Yu Maeda, Subongkoch Thongthongthip, Duangjai Lothanavanich (Japanese/English interpretation)

 

Room 3        “Mahabharata Films” Vira Thiraphat, Michael Wright,  Songyote W.

 

15:15-15:45            Break

 

15:45-17:30            Seminars 

 

Room 1        “Thai-Japanese Economic Relations” Siriphon Vatchawalkhu, Veera Somboon (Japanese/English interpretation)

 

Room 2        “Thai Historical Epic Films” Kamjohn Luiyaphong & Sittha L.

 

Room 3        “Japanese Films Today” Atorn Phungthammasan & Takayuki Akiba

 

17:30-18:30  Food, Drinks, and Singing/Thai/Japanese (Book compliments)

 

 

Moderator:             Somrit Luechai

 

Hosted:

Social Sciences and Humanities Textbooks Foundation,

Toyota Foundation-Thailand,

Toyota Motors,

Tel. 02-424-5768, 02-433-8713

For detail, click:   

www.textbooksproject.com,

www.seas.arts.tu.ac.th